Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Policjanci z Komisariatu Szczecin Niebuszewo wykonują czynności w związku z usiłowaniem rozboju przy Pl. Lotników w dniu 31.07.2021r. oraz kradzieży rozbójniczej dokonanej przez tego samego sprawcę w dniu 04.08.2021r. również przy Pl. Lotników w Szczecinie. Świadków obu zdarzeń prosimy o kontakt z policjantem prowadzącym.

Zatrzymany w powyższych sprawa mężczyzna dnia 31.07.2021 roku przy Placu Lotników około godziny 21:00-22:00 po zastosowaniu groźby oraz przemocy usiłował przywłaszczyć pieniądze pokrzywdzonego.
Następnie w dniu 04.08.2021 roku ten sam sprawca około godziny 22:00 przy Placu Lotników dokonał kradzieży rozbójniczej na szkodę innego pokrzywdzonego mężczyzny.
W związku z powyższym poszukujemy świadków opisanych wyżej zdarzeń.


Powyższe osoby proszone są o kontakt telefoniczny pod nr: 47 78 14 514/578, 47 78 19 102 lub o osobiste stawiennictwo w budynku Komisariatu Policji Szczecin - Niebuszewo w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 37, pokój nr 225.


ZKS KMP