Szczecińska Policja w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku prowadziła działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2021”. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom wypoczywającym w Szczecinie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia przez okres wakacji na naszych stronach internetowych prezentowaliśmy mapę z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o lokalizacji każdego zdarzenia. Ma ona w sposób wizualny zwrócić uwagę na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach. Ma też skłonić do refleksji użytkowników dróg, którzy bezpośrednio mają wpływ na swoje i innych bezpieczeństwo.
Jednym z zadań Policji ruchu drogowego w tym czasie, była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego przed wyjazdem w trasę. Podczas takiej kontroli sprawdzany był stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdu i jego obowiązkowe wyposażenie. Ponadto autokary kontrolowane były również podczas podróży.


W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji dużą uwagę kierowali na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczyły wykroczeń popełnianych przez kierujących, zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania czy też prawidłowości przewozu dzieci. W ramach dbania o bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg szczególnym nadzorem obejmowane były rejony przejść dla pieszych, na których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.


Podczas tegorocznych wakacji, tj. od 25.06 do 31.08.2021 roku, szczecińscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali ogółem 7397 pojazdów. Ujawniono 5232 wykroczeń. Zatrzymano 264 praw jazdy i 656 dowodów rejestracyjnych, w tym 437 za nieprawidłowy stan techniczny. Do zadań funkcjonariuszy należało też eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W tym czasie ujawniono 250 przypadków kierowania pojazdem przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.


Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu i spotkaniami profilaktycznymi z mieszkańcami na piknikach rodzinnych, festynach, czy na innych imprezach.


W okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia br. doszło do 85 wypadków drogowych w których zginęła 1 osoba, a 96 zostało rannych.


Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, rozsądku i wzajemnym szacunku na drodze. Wrzesień charakteryzuje się zmienną aurą, co należy wziąć pod uwagę podczas kierowania pojazdem i uczestnictwem w ruchu drogowym w charakterze pieszego. Szybciej zapadający zmrok oraz opady deszczu wymagają od wszystkich szczególnej ostrożności. Najwięcej bowiem w kwestii wspólnego bezpieczeństwa zależy od samych uczestników ruchu drogowego.

 

ZKS KMP