Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Funkcjonariuszka z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie przeprowadziła warsztaty z osobami małoletnim podczas półkolonii w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla w Szczecinie. To było kolejne już wakacyjne spotkanie dotyczące elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.

Tym razem to sami zainteresowani dawali wskazówki swoim koleżankom i kolegom, jak być bezpiecznym spędzając czas wolny nad wodą. Wyrazili to poprzez sztukę malarską, nad którą pracowali w grupach. Każda z grup wyłoniła lidera, który nadzorował pracę i pomagał w sfinalizowaniu zadania, które polegało na omówieniu rysunków. Grupy pracowały w pocie czoła (dosłownie), i dali słowo nie tylko przestrzegać, ale także przekazywać dalej wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań nad wodą.

Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał drobne upominki przekazane od instytucji wspierających działania profilaktyczne szczecińskiej policji. Oba rysunki, znajdą swoje miejsce na jednej ze ścian w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie.

 

mł.asp. Monika Malińska/ZKS KMP

  • świadomi zagrożeń, bezpieczni w wodzie – szczecińscy policjanci odwiedzili półkolonię
  • świadomi zagrożeń, bezpieczni w wodzie – szczecińscy policjanci odwiedzili półkolonię
  • świadomi zagrożeń, bezpieczni w wodzie – szczecińscy policjanci odwiedzili półkolonię
  • świadomi zagrożeń, bezpieczni w wodzie – szczecińscy policjanci odwiedzili półkolonię
  • świadomi zagrożeń, bezpieczni w wodzie – szczecińscy policjanci odwiedzili półkolonię
  • świadomi zagrożeń, bezpieczni w wodzie – szczecińscy policjanci odwiedzili półkolonię