Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie na szczecińskich ulicach prowadzili działania profilaktyczne skierowane do seniorów. Akcja ma na celu uświadomienie osobom starszym o zagrożeniach m.in. wyłudzeniami na tzw. wnuczka, policjanta, oszustwami i przestępstwami internetowymi czy bezpiecznymi zachowaniami w życiu codziennym.

Osoby starsze są w większym stopniu narażone na różnego rodzaju działania ze strony przestępców, „naciągaczy”, oszustów, ale także i działania noszące znamiona agresywnych form marketingu.

Bezradność, samotność i niepełnosprawność związana z wiekiem, stawia seniorów jako łatwy cel dla różnych grup przestępczych, czy uporczywych akwizytorów.

Z myślą o tej grupie społecznej szczecińscy policjanci cyklicznie prowadzą akcję profilaktyczne, rozmawiając i uświadamiając seniorów o zagrożeniach. W trakcie rozmów policjanci rozdawali elementy wspierające bezpieczeństwo osobiste tj.: odblaski oraz alarmy sygnalizujące zagrożenie bezpieczeństwa.

 

nadkom. Tomasz Tytonik/ZKS KMP