Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Drodzy mieszkańcy naszego miasta!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej Szczecin,
składam Wam najserdeczniejsze życzenia: wiele zdrowia i radości, wytchnienia od spraw codziennych, zadumy oraz refleksji
nad wartościami nigdy nieprzemijającymi – wiarą, miłością, rodziną.
Oby ten cudowny czas budzenia się przyrody do życia przyczynił się do ugruntowania
w Waszych domach pogodnego świątecznego nastroju pełnego pozytywnej energii i dobrobytu.

Komendant Straży Miejskiej Szczecin
Krzysztof Mechliński