Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

W piątkowe popołudnie i wieczór kolejny raz funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście przy wsparciu Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie przeprowadzili działania „Bezpieczne Osiedle”. Akcja ma nacelu zapewnienie ładu i porządku na terenie śródmieścia.

Funkcjonariusze przeprowadzali kontrole głównie w rejonie lokali handlowych, sklepów monopolowych znajdujących się w centrum Szczecina, co miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie powstawaniu przestępstw i wykroczeń. Policjanci biorący udział w działaniach objęli swoim nadzorem także uczestników ruchu drogowego zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych.

Podczas akcji funkcjonariusze policji zatrzymywali sprawców przestępstw, w tym uszkodzenia mienia oraz osoby poszukiwane. Mundurowi ujawnili również wiele wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu. Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację działań.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Bezpieczne Osiedle – prewencyjne marcowe działania na terenie szczecińskiego Śródmieścia
  • Bezpieczne Osiedle – prewencyjne marcowe działania na terenie szczecińskiego Śródmieścia
  • Bezpieczne Osiedle – prewencyjne marcowe działania na terenie szczecińskiego Śródmieścia
  • Bezpieczne Osiedle – prewencyjne marcowe działania na terenie szczecińskiego Śródmieścia