Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego to szczególna kategoria zdarzeń drogowych. Jak sama nazwa wskazuje wskazuje „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego” w kontakcie z szybko jadącym samochodem nie ma szans, nie posiada żadnych systemów bezpieczeństwa, które pozwoliłyby mu zminimalizować skutki zdarzenia drogowego. W miniony piątek policjanci pełniący służbę w rejonie przejść dla pieszych i miejscach szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo wobec pieszych, zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych jak i również na wykroczenia popełniane przez pieszych.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym zarówno pieszy przechodzący przez jezdnię, jak i kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z uczestników ruchu drogowego stosował się do podstawowych zasad bezpieczeństwa i nie bagatelizował tak dobrze znanym wszystkim zasad ruchu drogowego. Jedna z głównych przyczyn wypadków spowodowanych przez pieszych to przede wszystkim nieostrożne wejście na jezdnię, przechodzenie przez przejście dla pieszych, gdzie sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, czy tez wejście na jezdnię zza zaparkowanego pojazdu.

Wśród błędów popełnianych przez kierujących jest nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu. Są to wykroczenia, które maja realny wpływ na bezpieczeństwo pieszego czyli niechronionego uczestnika ruchu drogowego,

W trakcie działań funkcjonariusze szczecińskiej drogówki ujawnili blisko 70 wykroczeń we wzajemnej relacji pieszy - kierujący.

W ramach działań profilaktycznych dla Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego w rejonie przejść dla pieszych na ul. 26 kwietnia i Ronda Ułanów Podolskich, wręczane były opaski i breloki odblaskowe.

 

 

asp. sztab. Krzysztof Prostko/ZKS KMP

 • policjantka wręcza odblask kobiecie
 • policjant mierzy prędkość
 • policjant mierzy prędkość
 • policjant mierzy prędkość
 • policjant mierzy prędkość
 • policjantka wręcza odblask kobiecie
 • kobieta z odblaskiem
 • policjant wręcza odblask kobiecie
 • policjant wręcza mężczyźnie odblask
 • policjant wręcza kobiecie odblask
 • policjant wręcza kobiecie odblask