Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Dzisiaj, poprzez użycie komunikatora internetowego odbyło się spotkanie studentów drugiego roku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W trakcie prelekcji studentom uświadamiano konsekwencję wynikające z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o przysługujących im prawach i możliwościach z nich wynikających. Przypominano o ryzykownych zachowaniach, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencjach z nimi związanych, w tym stania się sprawcą lub ofiarą przestępstwa. Wskazywano na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających takich jak narkotyki czy dopalacze.

W czasie wykładu nie zabrakło pytań ze strony studentów dotyczących ich codziennego życia i problemów z którymi się spotykają. Dla wielu z nich podjęcie studiów związane było z opuszczeniem swoich rodzinnych miejscowości i rozpoczęciem życia w Szczecinie. Poruszono też problematykę związaną z obecnie obowiązującymi obostrzeniami z uwagi na Covid - 19.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny od jedenastu lat prowadzi swoją działalność edukacyjną. Na dziesięciu wydziałach kształci się na nim ponad piętnaście tysięcy studentów. Spotkania z Policją mają uświadamiać studentom, że unikanie ryzykownych zachowań podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Spotkanie funkcjonariusza KMP w Szczecinie ze studentami ZUT-u w związku z obowiązującym stanem pandemii pierwszy raz przeprowadzono online w formie w której obecnie uczniowie i studenci zdobywają wiedzę i nowe umiejętności. Nie jest to jednak ostatnie tego typu spotkanie. Dlatego spotkania będą kontynuowane również dla innych grup.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP