Tradycyjne śniadanie wielkanocne dla osób bezdomnych, starszych i ubogich, w tym roku nie odbędzie się. W obliczu trwającej pandemii takie spotkanie jest niestety niemożliwe. W zamian jednak, do szczecińskich bezdomnych trafi blisko 500 paczek.

Dzięki współpracy Miasta i licznych darczyńców osoby samotne, starsze czy pozbawione dachu nad głową w tym wyjątkowym okresie nie zostaną pozostawione bez pomocy. Dla potrzebujących przygotowano 475 paczek, zawierających żywność z długim terminem przydatności do spożycia oraz podstawowe środki czystości (np. mydła, dezodoranty i pasty do zębów).

Przygotowane pakiety trafią do najbardziej potrzebujących z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, za pośrednictwem Straży Miejskiej, a także wolontariuszy czwartkowych „Spotkań przy zupie”, stowarzyszenia Fenix, Misji Społecznej Teen Challenge, Caritas i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Koordynacją akcji zajmuje się Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Od kilku dni patrol Straży Miejskiej wspomaga Siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości, które wydają posiłki dla bezdomnych na Bulwarze Gdańskim. Strażnicy pilnują zasad bezpiecznego ustawiania się w kolejce po posiłki, z zachowaniem przede wszystkim nakazanego odstępu 2 metrów między ludźmi