Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Ostatni rok nauki w szkole średniej to dla wielu młodych ludzi nie tylko czas intensywnej nauki przed zbliżającym się egzaminem maturalnym ale również czas podjęcia trudnej decyzji dotyczącej ich przyszłości, a co za tym idzie ich pracy, którą będą chcieli podjąć. Z uwagi na to funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie kierują informację dotyczącą służby w Policji do przyszłych maturzystów. W trakcie takiego spotkania opowiadają zainteresowanym uczniom szkół średnich o służbie i wymaganiach stawianych w trakcie procesu rekrutacji.

Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie spotkali się z uczniami klasy III CMS mieszczącego się przy ul. Mazurskiej w Szczecinie, którym przekazali informacje dotyczące możliwości podjęcia służby w Policji. W trakcie spotkania przeprowadzonego w formie multimedialnej rozmawiali nie tylko o procedurach doboru ale o samej służbie w różnych jej aspektach, proponując przyszłym absolwentom ciekawą i atrakcyjna pracę.

Kolejne tego typu spotkania przewidziane są dla uczniów klas maturalnych szkół mieszczących się na terenie Szczecina.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Szczecińscy policjanci promowali swój zawód
  • Szczecińscy policjanci promowali swój zawód
  • Szczecińscy policjanci promowali swój zawód
  • Szczecińscy policjanci promowali swój zawód