Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

W ramach prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie działań profilaktycznych, mających na celu przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w Liceum Ogólnokształcącym Nr II mieszczącym się przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie przeprowadził spotkania z uczniami na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z używania środków odurzających.

Poruszona tematyka obejmowała swoim zasięgiem nie tylko przepisy prawa lecz także zagrożenia na które mogą natrafić młodzi ludzie. Niebezpieczeństwa związane z używaniem środków odurzających, takich jak alkohol, dopalacze czy narkotyki oraz wynikające z nich zagrożenia związane z demoralizacją i przestępczością nieletnich. W trakcie prelekcji poruszono zagadnienie demoralizacji oraz popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie.

W trakcie prelekcji uczestnikom uświadamiano konsekwencje wynikające z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Przypominano o ryzykownych zachowaniach, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencjach z nimi związanych, w tym stania się sprawcą lub ofiarą przestępstwa. Wskazywano na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających, takich jak narkotyki czy dopalacze. Uczestnicy w trakcie spotkań dowiedzieli się też o przysługujących im prawach i możliwościach z nich wynikających.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • O narkotykach inaczej - Prelekcje z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie
  • O narkotykach inaczej - Prelekcje z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie
  • O narkotykach inaczej - Prelekcje z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie
  • O narkotykach inaczej - Prelekcje z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie