Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2020” szczecińscy policjanci każdego dnia sprawdzają bezpieczeństwo i przebieg zimowego wypoczynku młodzieży i dzieci na terenie Szczecina. W trakcie tych spotkań rozmawiają z uczestnikami wypoczynku i ich opiekunami na temat zasad bezpieczeństwa.

W spotkaniach tych uczestniczą wraz z policją przedstawiciele innych instytucji. Policjanci wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży, takie jak obiekty rekreacyjno - sportowe, lodowiska, pomieszczenia w których przebywają koloniści. W trakcie tych wspólnych kontroli dbają o podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników zimowego wypoczynku. W trakcie ferii wraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie sprawdzają miejsca w których sprzedawany jest alkohol przypominając, iż sprzedaż alkoholu małoletnim i nietrzeźwym jest niezgodna z prawem.

W ostatnim okresie kontroli poddano wiele półkolonii mieszczących się na terenie Szczecina. W tym półkolonię „Ferie z Szuwarkiem” mieszczącą się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza oraz „Ferie na sportowo” w CKS przy ul. Rydla w Szczecinie. Dokonano sprawdzenia obiektu pod kątem bezpieczeństwa oraz sprawowania opieki nad najmłodszymi, a z uczestnikami półkolonii przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa w trakcie ferii. Ich młodzi uczestnicy mieli okazję do pogłębienia swej wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań. Wychowankowie półkolonii przypomnieli sobie jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach w tym basenach i innych miejscach, również na świeżym powietrzu. Najmłodsi nauczyli się jak postępować w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, jakich informacji nie należy udzielać oraz jak wzywać pomoc w sytuacji zagrożenia. W tym czasie również pracownik Sanepidu dokonał sprawdzenia obiektu pod kątem warunków sanitarno-epidemiologicznych.

Do zakończenia ferii sprawdzeniom zostaną poddane kolejne miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szczecinie. Przy tej okazji uczestnicy półkolonii będą mieli możliwość spotkania się ze szczecińską Policją i przybliżenia sobie tematyki związanej z bezpieczeństwem.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Kontrole zimowego wypoczynku z Sanepidem
  • Kontrole zimowego wypoczynku z Sanepidem
  • Kontrole zimowego wypoczynku z Sanepidem
  • Kontrole zimowego wypoczynku z Sanepidem
  • Kontrole zimowego wypoczynku z Sanepidem