Zarówno podczas roku szkolnego, jak i w czasie zimowych ferii policjanci bardzo często kierują swoje działania prewencyjne do młodych ludzi. W tej grupie wiekowej zdarzają się najczęściej nieprzemyślane, lekkomyślne i brawurowe sytuacje. Niestety czasami to lekkomyślność dorosłych sprzyja takim zachowaniom, zwłaszcza wtedy, kiedy dorośli sprzedają lub udzielają alkohol osobom małoletnim.

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2020” szczecińscy policjanci każdego dnia nie tylko sprawdzają bezpieczeństwo i przebieg zimowego wypoczynku młodzieży i dzieci na terenie Szczecina. Dokonują również kontroli punktów sprzedaży alkoholu, przypominając pracownikom tych punktów o tym, że sprzedaż napojów alkoholowych osobom małoletnim oraz nietrzeźwym jest przestępstwem.

Działania mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników zimowego wypoczynku i innych mieszkańców Szczecina. Rozmowa Policjanta na temat obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pozostawienie plakatu lub ulotki, która ostanie przeczytana przez młodego człowieka robiącego zakupy, to profilaktyczna strona tych działań.

Sprzedający alkohol również muszą być świadomi, że w przypadku ujawnienia przez Policję przestępstwa sprzedaży alkoholu małoletnim lub nietrzeźwym poniosą z tego powodu konsekwencje prawne. Działania kontrolne są stale prowadzone przez funkcjonariuszy Policji, którzy sprawdzają również wszelkie informacje przekazywane im w tej tematyce.

Do zakończenia ferii, również po nich sprawdzeniom zostaną poddane kolejne miejsca sprzedaży alkoholu.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Kontrole punktów sprzedaży alkoholu z policyjną profilaktyką
  • Kontrole punktów sprzedaży alkoholu z policyjną profilaktyką
  • Kontrole punktów sprzedaży alkoholu z policyjną profilaktyką