Funkcjonariuszka z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie zorganizowała kolejne spotkanie w którym udział wzięli studenci z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym razem symulacja rozprawy sądowej odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 przy ul. Jana Styki w Szczecinie, a jej odbiorcami byli uczniowie pierwszych klas mundurowych.

Inscenizacja rozprawy nawiązywała do popełnienia przestępstwa przez osobę pełnoletnią, polegającą na podszyciu się pod inną osobę na jednym z komunikatorów społecznych i umieszczeniu kompromitujących zdjęć. Wyrok został ogłoszony po wcześniejszej naradzie z publicznością (głosowaniu), która nie tylko orzekła karę za popełniony czyn wobec oskarżonego, ale również środek karny. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji tygodnia bezpiecznego internetu prowadzonej w szkole. Symulacja prowadzona jest w ramach zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży, zwłaszcza tej, z którą mogą spotkać się w sieci. Sceniczna forma przekazu była nie tylko atrakcyjna dla odbiorców, umożliwiła przede wszystkim integralne spojrzenie na opisywany problem.

W inscenizacji rozprawy sądowej udział wzięli :Angela Kamińska, Marcin Galiński i Michał Michalski – studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

11 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.
 

sierż.sztab. Monika Malińska/ZKS KMP

  • „Dzień Bezpiecznego Internetu” – nie tylko od święta
  • „Dzień Bezpiecznego Internetu” – nie tylko od święta
  • „Dzień Bezpiecznego Internetu” – nie tylko od święta
  • „Dzień Bezpiecznego Internetu” – nie tylko od święta
  • „Dzień Bezpiecznego Internetu” – nie tylko od święta