Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Policjanci z Komisariatu Nad Odrą cyklicznie odwiedzają szkoły, aby uświadamiać od najmłodszych lat dzieci na temat bezpieczeństwa. Funkcjonariusze w rozmowach ze swoimi słuchaczami informują o przepisach, występujących zagrożeniach oraz możliwościach ich uniknięcia.

Na początku lutego w XVIII liceum ogólnokształcącym przy zespole szkół nr 5 przy ul. Hożej 3, funkcjonariuszka z komisariatu Nad Odrą przeprowadziła spotkania z młodzieżą pn.: „Porozmawiajmy o zdrowiu i uzależnieniach”.

Podczas spotkania zostały omówione takie zagadnienia, jak: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobach tytoniowych. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się przepisy dotyczące nowatorskich wyrobów tytoniowych i związanych z nimi szczegółowymi odnośnikami do osób małoletnich a także związanych z nimi konsekwencji prawnych.

Największą ciekawość młodzieży jednak wzbudziły przepisy dotyczące przestępstw związanych ze środkami psychoaktywnymi, znamion tych przestępstw oraz ich rodzajów, a także ciążącej odpowiedzialności karnej za ich popełnienie.

 

asp. Magdalena Łykowska/ ZKS KMP

  • Porozmawiajmy o zdrowiu i uzależnieniach
  • Porozmawiajmy o zdrowiu i uzależnieniach
  • Porozmawiajmy o zdrowiu i uzależnieniach