Funkcjonariuszka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, przeprowadziła spotkanie z uczniami klas 1-3 w SP nr 55 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach prowadzonego przez szkołę „Tygodnia Profilaktyki”.

Podczas zajęć omówiono różnicę między złością, agresją a zjawiskiem przemocy, nawiązując zarówno do kontaktów rówieśniczych, jak i sytuacji rodzinnej.

Podczas spotkania przypomniano o poszanowaniu cudzych uczuć, pochodzenia, wiary, poglądów, czy upodobań i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Przeprowadzono rozmowę na temat różnic pomiędzy uczuciem złości, wyrazem agresji i przemocą, która niejednokrotnie ma smutny finał zarówno dla ofiary jak i sprawcy.

 

sierż.sztab. Monika Malińska/ZKS KMP

  • Zero tolerancji dla braku szacunku w ramach tygodnia profilaktyki
  • Zero tolerancji dla braku szacunku w ramach tygodnia profilaktyki
  • Zero tolerancji dla braku szacunku w ramach tygodnia profilaktyki