Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeprowadzili wraz z Policjantami OPP w Szczecinie, dzielnicowymi z Komisariatów Policji i funkcjonariuszami Straży Miejskiej Szczecin oraz pracownikami Stowarzyszenia FENIX, działania prewencyjno - profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenia zjawiska bezdomności w naszym mieście. Trwający okres zimowy to czas szczególnie wzmożonych wysiłków służb mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób pozostających w bezdomności.

Mundurowi podczas prowadzonych działań przeprowadzali kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, szczególnie w okolicach wiaduktów, kanałów ciepłowniczych, mostów, nasypów, pustostanów, dzikich działek, gdzie koczują osoby bezdomne i zjawisko to jest bardziej widoczne.

Policjanci informowali o możliwościach wsparcia, jakie mogą uzyskać nie tylko w związku z bezdomnością, ale również z uwagi na często występujące u nich uzależnienie od alkoholu. Jednocześnie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem FENIKS, osobom bezdomnym była wydawana odzież, koce, środki czystości i artykuły spożywcze oraz bezdomnych pozostawiano w schronisku.

Tego typu działania prowadzone są cyklicznie, szczególnie w okresie zimowym przez funkcjonariuszy KMP w Szczecinie, zarówno w nocy, jak i w dzień we współpracy ze służbami Szczecina, zajmującymi się problemem bezdomności.

 

nadkom. Robert Sekret/ZKS KMP

  • Policjanci podczas odprawy przed działaniami "Bezdomny"
  • Policjanci podczas działań "Bezdomny"
  • Policjanci podczas działań "Bezdomny"
  • Policjanci podczas działań "Bezdomny"