Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

W L.O. nr VII przy ul. Jana Styki w Szczecinie odbyło się spotkanie funkcjonariusza KMP w Szczecinie z uczniami pierwszej klasy o profilu strażacko – ratowniczym. Prelekcja dotyczyła odpowiedzialności prawnej, w tym dotyczącej osób nieletnich.

W trakcie spotkania uczniowie dopytywali się funkcjonariusza o zakres odpowiedzialności związany z popełnianiem czynów zabronionych oraz demoralizacji. Zauważalne jest to, że dla wielu młodych ludzi kłopotliwość prawa stanowi sferę, którą chcą zgłębić nie tylko z uwagi na swą ciekawość ale również dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Poruszona tematyka obejmowała swoim zasięgiem nie tylko przepisy prawa lecz także zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, takich jak alkohol, dopalacze czy narkotyki. W trakcie spotkań poruszano również kwestie zagrożeń mogących zaistnieć w trakcie pobytu w szkole oraz poza nią.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • POLICJANT Z LICEALISTAMI PROWADZI PRELEKCJE
  • POLICJANT Z LICEALISTAMI PROWADZI PRELEKCJE
  • POLICJANT Z LICEALISTAMI PROWADZI PRELEKCJE