Wczoraj na terenie miasta odbyły się działania policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie pn. „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”. Działania te mają przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów, którzy czynnie uczestniczą w ruchu drogowym. Policjanci drogówki zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych, jak i również na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz rowerzystów.

„Niechroniony Uczestnik Ruchu”, który bierze udział w zdarzeniu drogowym z samochodem osobowym jest narażony na duże niebezpieczeństwo, ponieważ pieszy nie ma żadnych systemów bezpieczeństwa, strefy zgniotu lub pasów bezpieczeństwa, które chronią go przed niebezpieczeństwem jakie może pojawić się podczas wypadku drogowego.

Funkcjonariusze szczecińskiej drogówki ujawnili wczoraj wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej, znajdującej się przy przejściu dla pieszych. Podczas rozmowy mundurowych z kierującymi, najbardziej niepokojący był brak świadomości kierowców o konsekwencjach popełnianych przez nich wykroczeń. Ujawniono także kilkanaście wykroczeń popełnianych przez pieszych. W czasie prowadzonych działań wręczano „niechronionym” elementy odblaskowe, które w okresie jesienno - zimowym znacznie poprawiają widoczność.

Podczas uczestniczenia w ruchu drogowym, zarówno pieszy, rowerzysta jak i kierujący, muszą pamiętać o tym, aby zachować szczególną ostrożność. Polega ona na zwiększeniu swojej uwagi i dostosowaniu się do warunków oraz sytuacji zmieniających się na drodze.

 

st. sierż. Natalia Misiewicz/ZKS KMP

  • policjanci stoją przy przejściu dla pieszych
  • policjantka i starsza kobieta
  • policjanci wręczają odblaski kobiecie z dziećmi
  • policjant wręcza odblask kobiecie starszej
  • policjanci wręczają odblask kobiecie
  • policjanci wręczają odblask kobiecie