Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Funkcjonariuszka z WP KMP w Szczecinie, spotkała się mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie.

Podczas spotkania policjantka przypomniała o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, podkreślając istotę przejść dla pieszych oraz elementów odblaskowych.

Omówione zostały oszustwa do których dochodzi na terenie naszego miasta, których ofiarami stają się w szczególności osoby starsze.

Na zakończenie spotkania przekazano uczestnikom materiały edukacyjne w postaci ulotek, podsumowujących zagadnienia poruszane w trakcie spotkania.

 

sierż. szt. Monika Malińska/ZKS KMP