Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, wzięli udział w Zachodniopomorskich Targach 60+, które odbyły się w Netto Arena w Szczecinie. Obecność szczecińskich policjantów miała formę stoiska profilaktycznego, wykładów oraz warsztatów. Przekazywane były materiały informacyjno-edukacyjne oraz elementy odblaskowe.

W ramach profilaktyki bezpieczeństwa ukierunkowanego na osoby w starszym wieku, funkcjonariusze przekazywali wiedzę oraz informacje, mające na celu przybliżenie zagrożeń, których ofiarami najczęściej stają się osoby w starszym wieku. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo na drodze oraz wszelkiego rodzaju oszustwa. Wskazano jednocześnie algorytm postępowania w przypadku wystąpienia negatywnego zdarzenia oraz metody ich uniknięcia.

Gościem specjalnym, który opowiedział o tym w jaki sposób wygląda jego życie na emeryturze był Aleksander Doba. Licznie zgromadzeni uczestnicy Targów z entuzjazmem i podziwem słuchali opowieści zaproszonego gościa. Aleksander Doba trzykrotnie pokonał Atlantyk, tysiące morskich mil w samotności, setki dni poza domem. „Zaspokojenie swojej ciekawości i pokonanie własnych słabości” - to motto, które najtrafniej opisuje polickiego kajakarza, który pokazał, że bez względu na wiek, „Polak potrafi”.

 

sierż. sztab. Monika Malińska/ZKS KMP

  • Uczestnicy targów na wspólnym zdjęciu z policjantami KMP w Szczecinie
  • Aleksander Doba na wspólnym zdjęciu z policjantami KMP w Szczecinie
  • Aleksander Doba podczas wykładu
  • Uczestnicy targów podczas występów artystycznych
  • Policjanci prowadzący wykład podczas targów
  • Policjant podczas wykładu
  • policjanci na stoisku KMP w Szczecinie
  • Policjant udzielający porad obywatelowi podczas targów