W minionym tygodniu w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie odbyły się eliminacje do kolejnego etapu II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Patronat nad konkursem objął Komendant Główny Policji, a organizatorem eliminacji na szczeblu Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie był Wydział Prewencji KMP w Szczecinie.

Uczestnicy konkursu przystąpili do 40 minutowego testu zawierającego 40 pytań. W ten sposób sprawdzono zarówno poziom wiedzy uczestników konkursu, jak również ich umiejętności w zakresie stosowania prawa.

Celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najlepszego policjanta, ale także podnoszenie wiedzy, aby jeszcze lepiej reprezentować interes publiczny. Podczas eliminacji obecny był Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie mł. insp. Andrzej Biernat.

Funkcjonariusze, którzy pełnią funkcję oskarżyciela publicznego reprezentują organ Policji w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w charakterze strony procesowej. Jego zadaniem jest wniesienie i popieranie wniosku o ukaranie. To oskarżyciel musi udowodnić, że zaistniał czyn wypełniający znamiona określonego wykroczenia i że jego sprawcą jest wskazany przez niego obwiniony. Oznacza to, że policjanci nie tylko kierują wnioski o ukaranie sprawców wykroczenia do sądów, ale biorą czynny udział w postępowaniu sądowym: składają wnioski dowodowe, zadają pytania uczestnikom rozprawy, wygłaszają mowę oskarżycielską. Wymaga to od nich znajomość przepisów i procedur.

Najlepszym oskarżycielem publicznym w szczecińskiej policji okazał się asp. szt. Łukasz Tęsiorowski z Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście. Tuż za nim uplasowała się asp. Emilia Kaczmarczyk z komisariatu Niebuszewo oraz sierż. szt. Grzegorz Leśniowski - Parfianowicz z Pogodna.

To oni reprezentować nas będą na kolejnym etapie konkursu czyli na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się już 25 września br.

Zwycięzcą gratulujemy i życzymy powodzenia!


 

podkom. Marcin Winnicki

sierż. szt. Agnieszka Sokół/ZKS KMP

  • policjanci podczas konkursu wiedzy
  • policjanci podczas konkursu wiedzy
  • policjanci podczas konkursu wiedzy