Od kilku dni pogoda nie sprzyja uczestnikom ruchu drogowego. Obfite opady deszczu, ograniczona widzialność, śliska nawierzchnia - to wszystko niestety niekorzystnie wpływa na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Często zdarza się, że przechodząc przez jezdnię mamy w ręku parasol, kaptur na głowie i telefon w ręku. Niestety są to elementy, które nie tylko rozpraszają naszą uwagę, ale i dodatkowo ograniczają pole widzenie. Odłóżmy telefon, przesuńmy kaptur i parasol kiedy chcemy przejść na drugą stronę jezdni.

Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego to szczególna kategoria zdarzeń drogowych. Jak sama nazwa wskazuje „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego” w „starciu” z pędzącym samochodem nie ma szans, nie posiada żadnych systemów bezpieczeństwa, które pozwoliłyby mu zminimalizować skutki ewentualnego wypadku.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym zarówno pieszy przechodzący przez jezdnię, jak i kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Dlatego tak ważne jest, by każdy z uczestników ruchu drogowego stosował się do podstawowych zasad bezpieczeństwa i nie bagatelizował tak dobrze znanych wszystkim zasad ruchu drogowego.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych to przede wszystkim nieostrożne wejście na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy też wejście na jezdnię zza pojazdu. Często tłumaczymy wszystkie te wykroczenia pośpiechem, pamiętajmy jednak, że pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i chwila nieuwagi może skończyć się dla niego tragicznie.

Wśród najczęściej popełnianych błędów przez kierujących jest nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu oraz ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu. Są to wykroczenia , które mają realny wpływ na bezpieczeństwo pieszego i zagrożone są wysoką karą grzywny oraz punktami karnymi.

 

 

asp. szt. Marta Kucharska/ZKS KMP