Kolejny raz strażnicy miejscy z Referatu Wodnego pomogli w sprzątaniu nabrzeża plaży Mieleńskiej.8 lipca wodniacy ze Straży Miejskiej pomagali w realizacji Alertu dotyczącego zalegających śmieci na nabrzeżu pasażerskim plaży Mieleńskiej. Z uwagi na to, iż jest to wyspa na akwenie wodniacy udzielili wsparcia w postaci sprzętu (łodzi SM). Po umówieniu szczegółów z firmą Jantra strażnicy przeprawili się łodzią razem z pracownikami w rejon działania na Wyspę Wielka Kępa, Przekop Mieleński

Uprzątnięto teren, w wyniku którego uzyskano 6 dużych worków śmieci bytowych oraz złom( metalowe rury, zdezelowane grille) ,opony oraz fotele. Śmieci zostały przetransportowane do Centrum Żeglarskiego, skąd firma Jantra zabrała je do utylizacji. Teren będzie systematycznie kontrolowany przez patrole wodne Straży Miejskiej.