Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Dzisiaj 5 lipca br. szczecińska drogówka przeprowadza działaniach „ Pieszy i Rower”. Jak sama nazwa wskazuje działania mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa kierujących jednośladami oraz pieszych uczestników ruchu.

Od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze ruchu drogowego pełnią służbę w miejscach, gdzie krzyżuje się ruch pieszy i kołowy, a co za tym idzie istnieje większe ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych z tymi uczestnikami ruchu. Ważne jest bowiem, by każdy z uczestników ruchu drogowego stosował się do podstawowych zasad bezpieczeństwa i nie bagatelizował tak dobrze znanych wszystkim zasad ruchu drogowego.

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności spoczywa nie tylko na kierującym, ale i na pieszym. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych to przede wszystkim nieostrożne wejście na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy też wejście na jezdnię zza pojazdu. Często tłumaczymy wszystkie te wykroczenia pośpiechem, pamiętajmy jednak, że pieszy i rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i chwila nieuwagi może skończyć się na dla niego tragicznie.

Wśród najczęściej popełnianych błędów przez kierujących jest nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu czy rowerzyście, wyprzedzanie na przejściu oraz ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu. Są to wykroczenia, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo pieszego i zagrożone są wysoką karą grzywny oraz punktami karnymi.

Pamiętajmy, że każdy z uczestników ruchu ma swoje miejsce na drodze.


 

asp.szt. Kucharska Marta/ZKS KMP