Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Policjant z Komisariatu Policji Pogodno przeprowadził prelekcje w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Semiradzkiego w Szczecinie. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Narkotyki i Dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” oraz „Porozmawiajmy o zdrowiu”.

Asystent z WP ds. Nieletnich Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, spotkał się z uczniami podstawówki, aby porozmawiać o szkodliwości zażywania narkotyków.

Mundurowy omówił kampanię edukacyjną „Narkotyki i Dopalacze Zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w tematyce związanej z zażywaniem środków odurzających.

Prelekcja została poszerzona o zagadnienie kampanii edukacyjnej „Porozmawiajmy o zdrowiu”, która zakończyła się dyskusją wśród uczestników oraz licznymi pytaniami do policjanta.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, funkcjonariusz przeprowadził także pogadankę na temat bezpiecznych wakacji oraz prawidłowego spędzania wolnego czasu nad wodą.

 

Asp. Szt. Paweł Krahel/ ZKS KMP

 

  • Policjant wraz z uczniami po prelekcji
  • Tablica szkolna
  • Fragment arkusza z oceną samopoczucia uczestników prelekcji