Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Wczoraj w budynku Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie odbyło się spotkanie kierownictwa KMP z przedstawicielami Rad Osiedli naszego miasta. Była to świetna okazja do omówienia założeń i programów profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy oraz wypracowania kolejnych, nowych form współpracy.

Gospodarzem spotkania był szef szczecińskiej policji mł. insp. Piotr Makuch. W spotkaniu uczestniczyli również Z - ca Komendanta Miejskiego mł. insp. Andrzej Biernat, komendanci komisariatów i Zastępca Naczelnika WP KMP w Szczecinie.

Szczecińskie Rady Osiedli reprezentowało blisko czterdziestu przedstawicieli. Program spotkania obejmował zagadnienia dotyczące zacieśnienia współpracy ze szczecińską Policją.

Komendant przedstawił możliwości kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi m.in. za pośrednictwem aplikacji "Moja Komenda" oraz zakładki "Twój Dzielnicowy". Szef szczecińskiej policji omawiając, zachęcał także do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za pomocą KMZB można przekazywać informacje o określonych zagrożeniach występujących w okolicy.

Uczestnicy chętnie dzielili się informacjami na temat roli dzielnicowych w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz przekazywali własne spostrzeżenia i sugestie mieszkańców w tym zakresie.

Podczas spotkania podzielono się refleksjami na temat dotychczasowych wyników współpracy Policji i przedstawicieli Rad Osiedli oraz wysłuchano sugestii odnośnie sposobu realizacji nowych wspólnych przedsięwzięć na przyszłość.

 

asp. szt. Piotr Zaborowski/ZKS KMP

  • na zdjęcia dwóch komendantów KMP i przedstawiciele rad osiedli
  • przedstawiciele rad osiedli siedzą na krzesłach
  • przedstawiciele rad osiedli siedzą na krzesłach
  • przedstawiciele rad osiedli siedzą na krzesłach
  • komendant na tle logo KMP
  • komendanci witają się z przedstawicielami podają rękę