Funkcjonariuszka szczecińskiej Policji, wzięła udział w festynie szkolnym, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Zawadzkiego 75 w Szczecinie. Zorganizowany został we współpracy z Radą Rodziców przedmiotowej szkoły.

Policjantka zaprezentowała sprzęt oraz wyposażenie służbowe. Przekazała wiedzę na temat zagrożeń z jakimi borykają się osoby małoletnie oraz informowała w jaki sposób ich unikać i co zrobić jeśli staną się ich świadkiem bądź ofiarą.

Mundurowa nawiązała do ogólnopolskiej kampanii „Nie dla Ciebie takie patoklimaty”.

Ponadto przekazano materiały edukacyjne oraz informatory propagujące wstąpienie do służby w Policji.

 


sierż. szt. Monika Malińska/ZKS KMP

  • policjantka z dziewczynką
  • dwójka dzieci w wyposażeniu policyjnym
  • dziewczynka z chłopcem na tle radiowozu
  • chłopiec z tarczą na tle radiowozu
  • policjantka z dziewczynką na tle radiowozu