Działania w celu ujawnienia przedmiotów pochodzących z kradzieży oraz przestrzeganie przez osoby prowadzące punkty skupu metali przepisów, przeprowadzili Policjanci KMP w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei. Kontroli poddano losowo wytypowanych na terenie miasta kilkadziesiąt punktów skupu złomu.

Sprawdzeniu przede wszystkim podlegały formularze przyjęcia odpadów metalowych, które zgodnie z ustawą o odpadach muszą być każdorazowo wypełniane przez prowadzących skup. Dodatkowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie kontrolowali pojazdy ciężarowe przewożące odpady metalowe. Sprawdzenia realizowane były pod kątem legalności źródła pochodzenia przewożonych materiałów, trzeźwości kierujących oraz stanu technicznego pojazdów.

Kontrole podejmowane są w celu przeciwdziałania kradzieżom elementów metalowych. Do tego typu przestępstw dochodzi, gdyż złodzieje w dalszym ciągu mają możliwość zbycia mienia pochodzącego z kradzieży. Niestety wśród prowadzących skupy są tacy, którzy przyjmują złom bez wypełnienia formularza. Dlatego działania policji ukierunkowane są na zdyscyplinowanie nieuczciwych przedsiębiorców, aby ci w sposób rzetelny dokumentowali przyjęcie metali.

Nieuczciwi przedsiębiorcy muszą liczyć się z karami grzywny w wysokości od 20 do 500 zł, a nawet cofnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu elementów metalowych. Osoba u której stwierdzi się przedmioty pochodzące z kradzieży może mieć przedstawiony zarzut paserstwa.

 

 

nadkom. Witold Nowy/ ZKS KMP

 

  • kogut policyjny w tle złomowisko
  • policjanci i funkcjonariusze SOK na odprawie
  • policjant sprawdza dokumenty
  • policjant sprawdza skup złomu
  • odprawa do służby
  • sprawdzenie przez funkcjonariuszy skupu złomu
  • policjant sprawdza trzeźwość kierującego
  • policjant sprawdza zawartość przewożonego ładunku przez kierującego
  • policjant i funkcjonariusz SOK sprawdzają dokumenty
Ładowanie odtwarzacza...