Asystent do spraw nieletnich komisariatu Niebuszewo, odwiedził młodzież z Technikum Fryzjerskiego - OMNIA Centrum Edukacji w Szczecinie. Jednym z głównych tematów spotkania był program „Cyberdżungla” prowadzony przez KMP w Szczecinie oraz tematyka związana z handlem ludźmi.

Podczas wizyty policjant przestrzegał młodzież o popełnianiu przestępstw w „sieci”, konsekwencji prawnych jakich mogą spodziewać się sprawcy „cyberprzestępcy” i przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu internetu.

Mundurowy przekazał słuchaczom również cenne informacje dotyczące zakupów, zwracania szczególnej uwagi na to od kogo kupujemy przedmioty wystawione na aukcjach. Policjant wyczulił młodzież, aby kierowali się zasadą ograniczonego zaufania, zasięgania opinii o wirtualnym sklepie, a przy płaceniu kartą płatniczą sprawdzali, czy połączenie internetowe jest bezpieczne, i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

W ramach realizowanych przedsięwzięć związanych z handlem ludźmi, policjant przedstawił słuchaczom sposoby unikania tego przestępstwa.

 

sierż. szt. Tomasz Biegun/ZKS KMP