Uroczystość z okazji 45 – lecia Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie odbyła się 30 kwietnia br. w sali konferencyjnej KWP w Szczecinie. W gali jubileuszowej udział wzięli członkowie Klubu oraz zaproszeni goście, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie – nadinsp. Jackiem Cegiełą.

Obchodzący jubileusz 45 – lecia Klub HDK PCK przy OPP w Szczecinie skupia obecnie 58 członków - policjantów i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie i Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Na swoim koncie członkowie i sympatycy Klubu zgromadzili już ponad 1700 litrów krwi, określanej często mianem "bezcennego leku".

Podczas uroczystości pamiątkowe odznaczenia, medale i upominki wręczono nie tylko krwiodawcom, ale także osobom, które współpracują z Klubem i aktywnie wspierają ruch honorowego krwiodawstwa.

 

Zarząd oraz członkowie Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie serdecznie dziękują za udział w obchodach 45 – lecia:

Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie – nadinsp. Jackowi Cegiele,

I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – insp. Jarosławowi Pasterskiemu,

Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – insp. Piotrowi Ostrowskiemu,

Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – mgr Markowi Jasztalowi,

Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie – insp. Ryszardowi Ganowi,

Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie – mł.insp. Radosławowi Szumskiemu,

Komendantowi Miejskiemu Policji w Szczecinie – mł.insp. Piotrowi Makuchowi,

Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie – mł.insp. Andrzejowi Biernatowi,

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie – Pani Ewie Kłosińskiej,

Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego – st.asp. Marianowi Boguszyńskiemu,

Przewodniczącemu Komisji Problemowej do spraw Honorowego Krwiodawstwa przy Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Szczecinie, Członkowi Krajowej Rady HDK przy zarządzie głównym PCK – Panu Markowi Rakowi,

Prezesowi Wojskowego Klubu HDK PCK przy Areszcie Śledczym w Szczecinie – st.szer. Aleksandrze Mazur Kaczmarek,

Prezesowi Zarządu Poligrafia Szczecin Best Sub Poland sp. z o.o. – Panu Szymonowi Staniszewskiemu,

Właścicielce Cukierni Bajdek w Szczecinie – Pani Katarzynie Wojtasik.

 

 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie
 • 45-lecie Klubu HDK PCK OPP w Szczecinie