Funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, spotkały się wczoraj z uczestnikami „Inspirujących Wtorków w Centrum Seniora”, w Domu Kultury „Słowianin” przy ul. Korzeniowskiego w Szczecinie.

Podczas spotkania policjantki przypomniały o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, podkreślając istotę przejść dla pieszych oraz elementów odblaskowych.

Omówione zostały oszustwa do których dochodzi na terenie naszego miasta, których ofiarami stają się w szczególności osoby starsze.

Policjantki wyemitowały materiał filmowy dotyczący przedmiotowego zagadnienia otrzymany w ramach programu „ Aktywny, bezpieczny senior”.

Na zakończenie spotkania przekazano uczestnikom materiały edukacyjne w postaci ulotek, podsumowujących zagadnienia poruszane w trakcie spotkania.

 

sierż. szt. Monika Malińska/ZKS KMP

 

  • Zdjęcie kolorowe na którym widać jak policjanta przeprowadza spotkanie z seniorami
  • Zdjęcie kolorowe na którym widać jak policjanta przeprowadza spotkanie z seniorami
  • Zdjęcie kolorowe na którym widać jak policjanta przeprowadza spotkanie z seniorami