Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Informujemy o bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne Stowarzyszenia SOS dla Rodziny ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021.

Dla kogo:

 1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, nie alimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego)

 1. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Pomoc jest świadczona wszystkim mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego. W uzasadnionych przypadkach udzielamy też pomocy pokrzywdzonym z całego kraju, a także za granicą.

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe

Pomoc jaką świadczy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

 • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych

 • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych

 • Konsultacje z psychiatrą

 • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)

 • Mediacje

 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej

 • Schronienie z zasobów Ośrodka ( w Szczecinie i w Policach)

 • Materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej

Pomoc jaką świadczy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

 • pomoc psychologiczna

 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej

wejdź na stronę Stowarzyszenia SOS dla Rodziny http://www.sos.home.pl/

w załączniku wykaz lokalnych punktów pomocy pokrzywdzonym w regionie

 

Pliki do pobrania

 • 335.17 KB